Privacyverklaring Roeiteam Woelwater
Dit is de privacyverklaring van Roeiteam Woelwater gevestigd te IJlst aan de W.M. Oppedijkstraat 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01092847.

Lidmaatschap als grondslag
Omdat je lid bent van onze vereniging heb je via het aanmeldformulier een aantal persoonsgegevens ingevuld. Deze gegevens gebruiken we voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging en komen via de stuurman/stuurvrouw of via ons PR & communicatielid bij de secretaris, penningmeester en voorzitter terecht. Belangrijk om te weten is dat onze vereniging actief is op Socialmedia en dat we contact onderhouden via Whatsapp groepen, email en Mysportsplanner. We delen informatie, foto’s en filmpjes met elkaar binnen groepen maar ook openbaar. Deze informatie en beelden worden weer met anderen gedeeld., hierop hebben we niet altijd invloed We beschouwen dit delen als positief, want naast dat het leuk is om foto’s, filmpjes, resultaten met elkaar te delen, is het goed voor onze PR en van belang voor onze sponsoren. Ook geven we af en toe gegevens aan andere maatschappelijke verenigingen of de FSN. Soms vragen zij hierom, bijvoorbeeld als ze een activiteit aan het organiseren zijn waarbij Sloeproeien ook een onderdeel is of bijvoorbeeld in het kader van een reünie. Ten slotte sturen wel eens een mail aan alle leden met informatie over de vereniging, sloeproeien in het algemeen of nodigen we je uit voor een leuke gezamenlijke activiteit. Ook hiervoor gebruiken we jouw gegevens en zien andere leden deze gegevens.

Via het aanmeldformulier geef je toestemming voor deze extra verwerkingen van je persoonsgegevens. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken, hoewel dit niet erg praktisch is voor een vereniging.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als je wilt weten welke gegevens we van jou bewaren, kan je een verzoek doen om dit in te zien. Je kan dan ook je gegevens laten aanvullen, veranderen, verwijderen of wissen. Het is zelfs mogelijk om een overzicht te verstrekken wat je dan weer voor een aanmelding bij een andere vereniging zou kunnen gebruiken (dataportabiliteit).

Beveiliging persoonsgegevens
We treffen passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, en dat deze personen zorgvuldig met deze
gegevens omgaan.

Cookies
We gebruiken op onze website cookies om meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites
– en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of je een verzoek wilt doen tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan mag je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Maaike van der Goot-Andela
E-mail: roeiteamwoelwater@gmail.com

Voor meer informatie over privacy in algemene zin kan je altijd even kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.