Privacyverklaring Roeiteam Woelwater
Dit is de privacyverklaring van Roeiteam Woelwater gevestigd te Sneek aan de Sternstraat, 86
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01092847.

Lidmaatschap als grondslag
Omdat je lid bent van onze vereniging heb je via het aanmeldformulier een aantal persoonsgegevens
ingevuld. Deze gegevens gebruiken we voor de dagelijkse gang van zaken binnen onze vereniging en
komen via de stuurman/stuurvrouw of via ons PR & communicatielid bij de secretaris, penningmeester
en voorzitter terecht. Belangrijk om te weten is dat onze vereniging actief is op Socialmedia en dat we
contact onderhouden via Whatsapp groepen, email en Mysportsplanner. We delen informatie, foto’s
en filmpjes met elkaar binnen groepen maar ook openbaar. Deze informatie en beelden worden weer
met anderen gedeeld., hierop hebben we niet altijd invloed We beschouwen dit delen als positief, want
naast dat het leuk is om foto’s, filmpjes, resultaten met elkaar te delen, is het goed voor onze PR en
van belang voor onze sponsoren. Ook geven we af en toe gegevens aan andere maatschappelijke
verenigingen of de FSN. Soms vragen zij hierom ,bijvoorbeeld als ze een activiteit aan het organiseren
zijn waarbij Sloeproeien ook een onderdeel is of bijvoorbeeld in het kader van een reünie. Ten slotte
sturen wel eens een mail aan alle leden met informatie over de vereniging, sloeproeien in het
algemeen of nodigen we je uit voor een leuke gezamenlijke activiteit. Ook hiervoor gebruiken we jouw
gegevens en zien andere leden deze gegevens.

Via het aanmeldformulier geef je toestemming voor deze extra verwerkingen van je
persoonsgegevens. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken, hoewel dit niet erg praktisch is
voor een vereniging.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Als je wilt weten welke gegevens we van jou bewaren, kan je een verzoek doen om dit in te zien. Je
kan dan ook je gegevens laten aanvullen, veranderen, verwijderen of wissen. Het is zelfs mogelijk om
een overzicht te verstrekken wat je dan weer voor een aanmelding bij een andere vereniging zou
kunnen gebruiken (dataportabiliteit).

Beveiliging persoonsgegevens
We treffen passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, en dat deze personen zorgvuldig met deze
gegevens omgaan.

Cookies
We gebruiken op onze website cookies om meer service te bieden bij het bezoeken van onze website,
die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites
– en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens of je een verzoek wilt doen tot
inzage, correctie en/of verwijdering, dan mag je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Maaike van der Goot-Andela
E-mail: maaikevandergoot@gmail.com

Voor meer informatie over privacy in algemene zin kan je altijd even kijken op de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens.